top of page

Manligt och kvinnligt i Bibeln del 1


Vad står det egentligen i Bibeln om manligt och kvinnligt? Eftersom du är inne på den här

hemsidan och läser den här texten just nu så kan jag tänka mig att du funderar över den

frågan. För några år sedan funderade jag över samma sak. Och jag hade ingen aning om svaret

– trots att jag hade läst en fyraårig teologisk utbildning! Men när jag började studera Bibeln i

frågan så fann jag sanningar som radikalt ändrade riktningen på mitt liv. Den mest uppenbara

förändringen kanske är att jag gick från att vara pastor till hemmafru. Men den inre

förändringen var större – jag fick en starkare tro, en närmare relation till Gud och jag blev

tryggare i min identitet, vem jag är som kvinna. Jag fick också större förståelse för män och

kvinnor i min närhet, och det har betytt mycket i relationen till min man. Du kan lyssna på

min berättelse i den här intervjun: https://www.youtube.com/watch?v=clvafAJ67l0

När jag för några år sedan satte mig ner med Bibeln i handen för att söka efter vad Gud säger

om manligt och kvinnligt så var det svårt att veta var jag skulle börja. Vilka texter var

relevanta? Hur skulle jag tolka dem? Jag sökte i hela Bibeln, jag läste och läste, jag slog upp

hebreiska och grekiska ord i lexikon, jag funderade och drog slutsatser. Under tiden gjorde jag

många anteckningar och dessa har jag fortfarande kvar. Men de gör ingen större nytta i min

hårddisk, så jag vill gärna dela med mig av dem. I den här bloggserien vill jag därför ta med

dig till några av dessa bibelställen.


I det här första inlägget i serien så vill jag dock säga något om gudsbild och bibelsyn. Hur du

läser och tolkar bibelns texter om manligt och kvinnligt har nämligen allt att göra med vad du

tror om Gud och hur du ser på Bibeln. För det första, gudsbild: tror du att Gud är god och vill

dig väl? Litar du på att det han säger är bäst, även om du kanske inte förstår det helt och fullt?

I Ordspråksboken 3:5-6 står det: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt

förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar.” I vårt samhälle

finns en stark föreställning om att jämlikhet är det högsta moraliska goda. Därför kan

bibeltexter som talar om män och kvinnors olikhet kännas som ett hot mot vår bild av Guds

godhet – är Gud verkligen god om han till exempel säger att mannen är kvinnans huvud i

äktenskapet? Men tänk på att det är Gud som sätter standarden för vad godhet är. Det är Gud

som har designat oss som män och kvinnor och han förstår sig på oss bättre än vad vi själva

gör. Hans vishet är högre än vårt förstånd. Så sätt din tillit till Gud, och lita på att han vet bäst

och att han är en god Far som vill dig väl!

För det andra, bibelsyn: tror du att Bibeln är Guds ofelbara ord? Tror du att Gud vill och kan

hjälpa dig att läsa och förstå Bibeln? Bibeln kan kännas som en väldigt krånglig bok, som

bara utbildade teologer kan förstå sig på. Kanske lyssnar du hellre på vad andra säger om

Bibeln än att läsa den själv. Men Bibeln är skriven för vanliga enkla människor, och det är

meningen att du ska kunna förstå den! I Psaltaren 19:8-9 står det: ”Herrens undervisning är

fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla

människor. Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat.

Herrens bud är klart, det gerljus åt ögonen.” Kanske tänker du att det finns så många olika tolkningar av bibeltexterna om manligt och kvinnligt att det är omöjligt att veta vad de egentligen betyder. Och visst finns det många tolkningar, men alla tolkningar är inte bra eller rimliga. Oftast är det faktiskt den

enklaste och mest uppenbara tolkningen som är den rätta tolkningen. Vi behöver inte krångla

till det i onödan. Därmed inte sagt att det alltid är enkelt. Vi kan behöva ta oss tid att läsa noga

och tänka länge för att förstå. Det viktigaste är att du läser texten i sin kontext. Läs inte bara

några verser utan hela kapitlet och helst hela bibelboken. Och tänk på att Bibeln aldrig säger

emot sig själv, så varje enskild text måste tolkas i ljuset av andra texter på samma tema.

Det är en spännande resa att läsa och studera vad Bibeln säger om manligt och kvinnligt. Det

finns många intressanta texter i både Gamla och Nya Testamentet. I kommande blogginlägg

kommer jag att gå igenom några av dem. Jag kommer att skriva vilka slutsatser jag drar av

texterna, men jag önskar att det ska vara bibeltexten och inte mina tankar som står i centrum – det är ditt jobb som läsare att med den helige Andes hjälp pröva det jag skriver mot bibelordet. Jag hoppas att du ska bli lika hänförd av Guds fantastiska design för män och

kvinnor som jag blev när jag första gången djupdök i ämnet.


Hanna Fryxelius

176 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page